M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine

Геохімія та рудоутворення*

Проблематика

Геохімія, петрологія, рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія навколишнього середовища

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15761-4233 Р від 17.09.2009 р
Рік заснування 1972
ISSN 2224-6487 (print); 2617-3395 (online)
Періодичність До 2 разів на рік
Мова видання Українська, англійська
Засновники Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені
М. П. Семененка Національної академії наук України
Головний редактор Степанюк Леонід Михайлович, чл-кор. НАН України
Відповідальний секретар Жук О.А., канд. геол. н.
Члени редколегії Степанюк Л.М., д-р геол. н.;
Артеменко Г.В., д-р геол. н.;
Бобров О.Б., д-р геол. н.;
Возняк Д.К., д-р геол. н.;
Гаведа А., д-р геол. н. (Польща);
Дубина О.В., д-р геол. н.;
Жовинський Е.Я., д-р геол.-мінерал. н.;
Жук О.А., канд. геол. н.;
Кривдік С.Г., д-р геол.-мінерал. н.;
Крюченко Н.О., д-р геол. н.;
Мелікадзе Г.І., д-р геол. н. (Грузія);
Пономаренко О.М., д-р геол. н.;
Сьомка В.О., д-р геол. н.;
Хоменко В.М., канд. геол.-мінерал. н.;
Шнюков С.Є., д-р геол. н.;
Шумлянський Л.В., д-р геол. н.
Адреса
редакції

03680, Київ - 142, пр. Акад. Палладіна, 34.

ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

+38067 772 66 12

igmof.zhuk@gmail.com

*Щоб потрапити на сайт журналу, перейдіть за посиланням в заголовку