M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine

Записки Українського мінералогічного товариства*

Проблематика

висвітлення результатів досліджень у галузі мінералогії України та загальних питань мінералогії, науково-організаційної діяльності Українського мінералогічного товарис

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8621 від 08.04.2004 р.
Рік заснування 2004
ISSN
Періодичність Один раз на рік
Мова видання українська
Засновники Українське мінералогічне товариство
Головний редактор Кульчицька Ганна Олександрівна
Відповідальний секретар Крошко Юлія Володимирівна
Члени редколегії

Ковальчук М.С. заст. гол. ред. (Київ),

Брік О.Б. (Київ),

Возняк Д. К. (Київ),

Волкова Т. П. (Донецьк),

Євтєхов В. Д. (Кривий Ріг),

Квасниця В.М. (Київ),

Клевцов О.О. (Харків),

Матковський О.І. заст. гол. ред. (Львів),

Мельничук В. Г. (Рівне),

Павлишин В. І. (Київ),

Пономаренко О.М. (Київ),

Рузіна М. В. (Дніпро),

Семененко В. П. (Київ),

Скакун Л. З. (Львів),

Степанюк Л.М. (Київ),

Таран М. М. (Київ),

Хоменко В.М. заст. гол. ред. (Київ),

 

 

Адреса
редакції

03142, Київ-142, пр-т. Акад. Палладіна, 34. Українське мінералогічне товариство.

*Щоб потрапити на сайт журналу, перейдіть за посиланням в заголовку