M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of NAS of Ukraine

Мінералогічний журнал*

Проблематика

висвітлюють питання мінералогії, геохімії, петрології, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги та хронікальні матеріали.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №12859-1743 ПР від 16.06.2007 р.
Рік заснування 1979
ISSN 2519 – 2396 (Print), 2519 – 447Х (Online)
Періодичність 4 рази на рік
Мова видання українська, англійська
Засновники Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
Головний редактор Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України
Відповідальний секретар  Луньова Ірина Миколаївна., к. геол. н.
Члени редколегії О.М. Пономаренко (Україна)
С.Г. Кривдік (Україна)
В.І. Павлишин (Україна)
І.М. Луньова (Україна)
Б. Багінські (Польща)
А. Беккер (США)
О.Б. Бобров (Україна)
І. Броска (Словаччина)
А-Л. Гаведа (Польща)
Ч.А. Гейгер (Австрія)
Е.Я. Жовинський (Україна)
В.М. Загнітко (Україна)
В.М. Квасниця (Україна)
Г.О. Кульчицька (Україна)   
М. Міхалік (Польща)
І.М. Наумко (Україна)
З. Савлович (Польща)
В.П. Семененко (Україна)
А. Соесу (Естонія)
Л.М. Степанюк (Україна)
В.О. Сьомка (Україна)
М.М. Таран (Україна)
Г. Франц(Німеччина)
В.М. Хоменко (Україна)
Л.В. Шумлянський (Україна)
Адреса
редакції

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України пр-т Акад. Палладіна, 34, Київ-142, Україна, 03142 Тел.: +38 (044) 424-02-42 Факс: +38 (044) 424-12-70

minjourn@ukr.net

*Щоб потрапити на сайт журналу, перейдіть за посиланням в заголовку