Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Захист дисертації


18 квітня 2023 р. о 1000 годині на засіданні Докторської ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Нікітенка Ігоря Святославовича (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка«) на тему: "Петрологія кам'яної сировини археологічних об'єктів Середнього Подніпров'я". Спеціальність 04.00.08 - петрологія.

Офіційні опоненти:

доктор геолого-мінералогічних наук професор С.Г. Кривдік (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ);

доктор геологічних наук Л.С. Осьмачко (Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Київ);

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник О.В. Усенко (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ).

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к.345)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ, 142, просп. акад. Палладіна, 34.

Пряма трансляція засідання Докторської ради Д 26.203.01. Захист докторської дисертації Нікітенка І.С.

Читати далі

Захист дисертації


28 вересня 2021 р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Висоцького  Олександра Борисовича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохронологія порід Осницького блоку". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Науковий керівник: доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Л.В. Шумлянський (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ).

Офіційні опоненти:

  • доктор геологічних наук, доцент С.Є. Шнюков (ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ);
  • доктор геологічних наук,  М.М. Костенко (Український геологорозвідувальний інститут ДП «Українська Геологічна компанія» Державної служби геології та надр України, Київ);

 

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, просп. акад. Палладіна, 34.

 

Читати далі

Захист дисертації


28 вересня 2021 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Хоха Юрія Володимировича (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України) на тему: "Еволюція органічної речовини осадових комплексів нафтогазоносних регіонів України з позицій термодинаміки ". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Науковий консультант: академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук наук, професор М.І. Павлюк (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів).

Офіційні опоненти:

  • доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.Г. Суярко (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків);
  • доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.М. Загнітко (ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ);
  • доктор геологічних наук, доцент С.С. Куровець (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ).

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, просп. акад. Палладіна, 34.

Читати далі

Захист дисертації


9 грудня 2020 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Гоголева Костянтина Ігоровича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохімічні особливості та вік метаосадових порід зеленокам’яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


29 вересня 2020 року о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Дудченко Наталії Олександрівни (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: «Магнітне упорядкування, перетворення та застосування високодисперсних оксидів та гідроксидів заліза різного походження». Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Читати далі

Захист дисертації


15 жовтня 2019 р. о 10 00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Герасимець Ірини Миколаївни (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Мінералогія аморфних утворень у лужнопольовошпатових сієнітах Українського щита". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Читати далі

Захист дисертації


11 жовтня 2018 р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Зюльцле Олега Веніаміновича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохроногія порід зони зчленування Росинсько-Тікицького та Дністровсько-Бузького мегаблоків Українського щита". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


11 жовтня 2018 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Демченка Олега  Сергійовича (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України) на тему: "Технологічна мінералогія відходів дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Читати далі

Захист дисертації


3 липня 2018 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Вовк Катерини В’ячеславівни (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохімія мікроелементів в об’єктах довкілля Київської агломерації". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


02 листопада 2017р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Луньова Євгена Сергійовича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Петрологія лужних порід Покрово-Киріївського масиву". Спеціальність 04.00.08 – петрологія.

Читати далі

Захист дисертації


02 листопада 2017р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та nрудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Руденко Ірини Михайлівни (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України») на тему: "Фракціонування важких ізотопів водню в системі вода-мінерал". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


4 липня 2017 р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Войтович Світлани Петрівни (Львівський національний університет імені Івана Франка) на тему: "Геохімія шахтних вод Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району)". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


4 липня 2017 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Шестопалової Олени Євгенівни (Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України) на тему: "Геохронологія Корсунь-Новомиргородського плутону". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


3 липня 2017 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Заяць Ольги Вікторівни  (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітоїдів Корсунь-Новомиргородського плутону". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі