Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Конкурс на заміщення вакантних посад (09.01.2020.-07.02.2020 р.)

Тип події

Вакансії

Період

2020-01-09 09:00:00 -
2020-02-07 18:00:00

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка

Національної академії наук України

 

Просп. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03142, igmof.org.ua

0(44) 501-1520 (приймальня)

0(44) 424-13-60 (відділ кадрів)

office.igmr@gmail.com

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Завідувача відділу «Мінералогічний музей імені академіка В.І. Вернадського»  - 1  ставка.

 

Вимоги до учасників конкурсу:

Завідувача відділу - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) в галузі знань «Природничі науки», який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою до відділу кадрів Інституту такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Співробітники, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Документи подавати за адресою:

проспект Акад. Палладіна, 34, Відділ кадрів, к. 237, Київ, 03142, тел. 0(44) 424-1360

 

Період прийняття заяв та документів: 09 січня 2020 р. – 07 лютого 2020 р.

 

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – завідувач відділу кадрів Собко Тетяна Олександрівна.

 

Дата оприлюднення оголошення – 09 січня 2020 р.

Конкурсна комісія

 

 

Перелік учасників конкурсу на заміщення

вакантних посад наукових працівників

№ з/п

ПІБ

Обрання на посаду

1.

Павлишин

Володимир Іванович

 

Завідувача відділу « Мінералогічний музей імені академіка В.І. Вернадського»

 

Конкурсна комісія

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

ПАВЛИШИНА Володимира Івановича обрано за конкурсом на посаду - завідувача відділу « Мінералогічний музей імені академіка В.І. Вернадського».

 

Конкурсна комісія

Вкладення

Наказ № 1 про оголошення конкурсу

Наказ № 32 про затвердження переліку учасників конкурсу

Наказ № 40 про затвердження результатів конкурсу