Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Мінералогічний семінар

Тип події

Лекція, семінар

Період

2021-07-06 14:00:00 -
2021-07-06 16:00:00

6 липня 2021 р. о 14.00 в малому конференцзалі Інституту відбувся мінералогічний семінар "The coloring and altering role of iron and manganese in historical and archaeological glasses".

Доповідала докторантка Camille Muller, Університет Paris Est (Франція)

 

Наукова доповідь докторантки університету Густава Ейфеля (Paris Est) (Париж, Франція) Камілли Мюллер (Camille Muller) The role of iron and manganese in coloration and alteration of stained glass windows була присвячена результатам експериментального вивчення середньовічних технологій виготовлення кольорового скла для вітражів. Ця робота є частиною міждисциплінарних досліджень, що проводяться в лабораторії Геоматеріалів і Довкілля (Geomateriaux et Environnement) під керівництвом професора С. Россано із залученням методів фізики мінералів (оптична спектроскопія, колориметрія, EXAFS), експериментальної мінералогії, аналітичної хімії, археологічних досліджень та бібліографічних пошуків з метою (1) встановлення вихідних природних складових (пісків, руд), місця і часу виготовлення кольорового скла, і (2) розробки на основі цих знань методів реставрації і консервації пам’яток культурної спадщини.

К. Мюллер представила результати серії експериментів з виготовлення безколірного скла шляхом додавання оксидів мангану до залізовмісної матриці, яка вважається аналогом середньовічної вихідної піщано-глинистої суміші для виготовлення вітражного скла. В результаті дослідів їй вдалось встановити залежність буферної реакції Fe2+ + Mn3+ (забарвлене скло) ↔ Fe3+ + Mn2+ (безколірне скло) від температури плавлення, а також вперше дослідити вплив домішок  Fe і Mn на стійкість скла до процесів вивітрювання і зміни кольору з часом.

 

 

Вкладення