Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Конкурс на заміщення вакантних посад (21 січня 2022 р. – 19 лютого 2022 р.)

Тип події

Вакансії

Період

2022-01-21 09:00:00 -
2022-02-19 18:00:00

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка

Національної академії наук України

Просп. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03142, https://igmr.org.ua/

0(44) 501-1520 (приймальня)

0(44) 424-13-60 (відділ кадрів)

office.igmr@gmail.com

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Завідувача відділу фізики мінеральних структур та біомінералогії (1 вакансія).

Вимоги до учасників конкурсу:

Кандидат повинен мати

-  науковий ступінь доктора або кандидата геолого-мінералогічних або геологічних наук;

-  науковий стаж роботи не менше 5 років;

- уміння проводити дослідження відповідно наукового напряму відділу – дослідження структури, складу і властивостей мінералів, біомінералів та їх синтетичних аналогів різними фізичними методами; розробка і використання методів комп’ютерного моделювання процесів аморфізації структури мінералів під впливом авторадіації та локальної структури і властивостей ізоморфних заміщень у мінералах;

- наявність наукових публікацій в фахових виданнях України, в тому числі не менше 2 публікацій за останні 5 років у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає до відділу кадрів Інституту особисто, надсилає поштою або надсилає на електронну адресу larisa.basaraba.work@gmail.com наступні документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих:

- у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; 

- у наукових виданнях інших держав; 

- у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на адресу електронної пошти larisa.basaraba.work@gmail.com

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

  • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; 
  • монографії (розділи у колективних монографіях); 
  • посилання на наукові онлайн-профілі; 
  • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі. 

 

Документи подавати за адресою: проспект Акад. Палладіна, 34, Відділ кадрів, к. 237, Київ, 03142, тел. (044) 424-1360

Період прийняття заяв та документів: 21 січня 2022 р. – 19 лютого 2022 р. 

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – завідувач відділу кадрів Басараба Лариса Іванівна. тел. (044) 424-1360

 

Дата оприлюднення оголошення 21 січня 2022 р.

 

Конкурсна комісія

 

 

 

Вкладення

Наказ № 13 Про оголошення конкурсу

Наказ № 39 Про затвердження переліку учасників конкурсу

Наказ № 41 Про затвердження результатів конкурсу