Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Всеукраїнська наукова конференція «Геологічна будова та корисні копалини України» (12-13 жовтня 2022 року)

Тип події

Конференція

Період

2022-10-12 09:00:00 -
2022-10-13 18:00:00

12-13 жовтня 2022 року в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України в змішаному пленарно-дистанційному режимі відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Геологічна будова та корисні копалини України».

До участі в заході в онлайн і офлайн форматі долучилося 86 науковців та геологів-виробничників з України, а також Австралії, Словакії, Німеччини. Вони представили 23 академічних і галузевих наукових установ, закладів вищої освіти, виробничих організацій та приватних підприємств.

Напрями роботи конференції: Геохімія, мінералогія, петрологія, геохронологія та стратиграфія, тектоніка і геодинаміка, рудоносність, геохімія ландшафтів

Організатори заходу: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України та партнери – Інститут геофізики ім. С. Суботіна НАН України, Українське мінералогічне товариство, ДП «Українська геологічна компанія», Державна служба геології та надр України, ГО «Спілка геологів України»

Конференцію відкрив академік НАН України, директор ІГМР НАН України О.М. Пономаренко. Він привітав усіх учасників конференції, які у такий важкий час змогли вже ж таки долучитися до обговорень питання розвитку теорії і практики вітчизняної геологічної науки. О.М. Пономаренко акцентував, що геологи мають зараз зосередитися на дослідженні родовищ критичної мінеральної сировини, особливо, необхідної в оборонній промисловості, інтенсифікації розробки власних родовищ нафти і газу. Академік зазначив, що нагальною є також проблема розробки техногенних покладів корисних копалин, зокрема, відвалів залізорудних родовищ.

У своєму вітальному слові директор ТОВ «УкрЛітійвидобування» Гейченко М.В. підкреслив необхідність активної співпраці науковців НАН України з геологами виробничих підприємств при вирішенні найважливіших геологічних задач: виконання геологорозвідувальних робіт, формуванні геологічних завдань щодо проведення геологічних робіт і наукових досліджень, ухваленні звітів, що буде запорукою успіху в нарощуванні мінерально-сировинної бази України. Зазначив високий професіоналізм геологів України, що відображається, зокрема, активною участю у міжнародних проєктах, наприклад, EU WATERRES.

З вітальним словом виступила член-кореспондент НАН України Семененко В.П., висловила у своїй доповіді захоплення військовими, які мужньо боронять нашу країну. Головний геолог Державного підприємства «Українська геологічна компанія», член правління ГО «Спілка геологів України» Безвинний В.П. зазначив необхідність в ці важкі часи об’єднання зусиль всіх геологічних організацій для збереження геологічної науки на Україні. Висловив співчуття всім колегам, які опинилися на окупованих територіях та в зонах бойових дій і віру у Збройні сили України та мирне майбутнє.

Сучасний стан і нагальні проблеми мінералогії, петрології, геохімії, тектоніки та геодинаміки Українського щита, геохронології та стратиграфії, вивчення родовищ корисних копалин, метрологічного забезпечення геологічних робіт за участі українських геологів та зарубіжних колег висвітлювались у 34 доповідях, виголошених у тому числі і в он-лайн форматі. Найбільшу активність виявили вчені-геологи ІГМР НАН України, Львівського національного університету ім. І.Франка, Державного підприємства «Українська геологічна компанія», Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, Криворізького національного університету.

У зв’язку з сучасними реаліями, значна увага була приділена покладам вуглеводнів України та перспективам пошуку традиційних та нетрадиційних колекторів нафти і газу. Частина доповідей стосувалась шляхів покращення метрологічного забезпечення геологічних досліджень. Були представлені здобутки та проблеми ізотопної хронології, розглянуті загальні питання петрології, стратиграфії та тектоніки України і їх взаємозв’язок з покладами корисних копалин. Активно обговорювалися питання космічної мінералогії та перспектив родовищ корисних копалин у космосі.

Виголошені на конференції доповіді викликали жваве обговорення, під час якого учасники обмінялися новими ідеями, своїми думками та міркуваннями щодо нагальних проблем сучасної геології України, вагомими науковими досягненнями, оригінальними фактами, провели конструктивне обговорення наявних дискусійних питань.

Конференція засвідчила достатньо високий рівень наукових досліджень у галузі геології та сучасної екологічної геології України. Завдяки онлайн формату до конференції змогли долучитися науковці з усієї України та зарубіжжя.

На підсумковому пленарному засіданні підведено підсумки конференції, прийнято Рішення конференції та окреслені перспективи наступних досліджень і співпраці. Детальна інформація про конференцію та електронний збірник тез конференції розміщені на сайті Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України за посиланням https://igmr.org.ua/view_event.php?id=774

Вкладення

Збірник тез

Рішення конференції