Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Тип події

Захист дисертації

Період

2024-02-16 12:00:00 -
2024-02-16 16:00:00

16 лютого 2024 р. о 1200 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Гулька Володимира Володимировича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохронологія та природа чарнокітоїдів Верхнього Побужжя". Спеціальність 103 - Науки про Землю.


Науковий керівник: академік НАН України, доктор геологічних наук, професор Пономаренко О.М. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ).


Склад спеціалізованої вченої ради:


Голова ради:

Артеменко Геннадій Володимирович, доктор геол. наук, професор, завідувач відділу геології та геодинаміки докембрію Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.


Рецензенти:

Сукач Віталій Васильович, доктор геологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу геології і геохімії рудних родовищ Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Кульчецька Ганна Олександрівна, доктор геологічних наук, ст.н.с., головний н.с. відділу регіональної та генетичної мінералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.


Офіційні опоненти:

Дубина Олександр Володимирович, доктор геологічних наук, ст.н.с., доцент кафедри геології родовищ корисних копалин ННІ «Інституту геології» КНУ імені Тараса Шевченка.

Курило Сергій Ігорович, кандидат геологічних наук, н.с. Інституту наук про Землю Словацької академії наук.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ, 142, просп. акад. Палладіна, 34.

Посилання на пряму трансляцію захисту Гулька В.В.

Вкладення

Текст дисертації

Відгук наукового керівника

Рецензія рецензента Сукача В.В.

Рецензія рецензента Кульчицької Г.О.

Відгук офіційного опонента Дубини О.В.

Відгук офіційного опонента Курила С.І.

Рішення разової спеціалізованої ради