Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Всеукраїнська наукова конференція
"Геологічна будова та історія геологічного розвитку Українського щита"
(до 100-річчя від дня народження академіка НАН України М.П. Щербака)

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції "Геологічна будова та історія геологічного розвитку Українського щита" (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України М.П. Щербака), яка відбудеться 17-18 вересня 2024 року.

Місце проведення

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України (ІГМР НАН України), проспект Академіка Палладіна, 34, м. Київ, Україна, 03142.


Напрями роботи конференції

- Геохронологія, стратиграфія

- Геохімія, мінералогія, петрологія докембрійських породних асоціацій

- Рудоносність докембрійських комплексів та перспективи відкриття нових родовищ корисних копалин

- Тектоніка і геодинаміка докембрійських щитів


Організаційний комітет конференції

Голова Оргкомітету

ПОНОМАРЕНКО Олександр - академік НАН України, академік-секретар відділення наук про Землю НАН України, директор ІГМР НАН України.

Співголова Оргкомітету

СТАРОСТЕНКО Віталій - академік НАН України, радник при дирекції, головний науковий співробітник, ІГФ НАН України.

Заступники голів Оргкомітету

СТЕПАНЮК Леонід - член-кореспондент НАН України, заступник директора ІГМР НАН України.

АРТЕМЕНКО Геннадій - член-кореспондент НАН України, доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та геодинаміки докембрію ІГМР НАН України, м. Київ, Україна.

ЗАГНІТКО Василь - доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геології родовищ корисних копалин, ННІ "Інститут геології" КНУ ім. Т. Шевченка.

ПАВЛИШИН Володимир - доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу "Мінералогічний музей ім. В.І. Вернадського", ІГМР НАН України.

Секретар Оргкомітету

ВОВК Катерина - кандидат геологічних наук, заступник директора ІГМР НАН України.

Члени Оргкомітету

БЕЗВИННИЙ Володимир - кандидат геологічних наук, головний геолог УГК Держгеонадра.

ДОНСЬКИЙ Микола - кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник ІГМР НАН України, м. Київ, Україна.

ЗАГОРОДНЮК Павло - кандидат геолого-мінералогічних наук, президент Спілки геологів України.

КОВАЛЬЧУК Мирон - доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу, ІГН НАН України.

КУЛЬЧЕЦЬКА Ганна - доктор геологічних наук, головний науковий співробітник відділу регіональної та генетичної мінералогії ІГМР НАН України, президент Українського мінералогічного товариства.

ЛІСНА Ірина - кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, ІГМР НАН України, м. Київ, Україна.

НАУМКО Ігор - член-кореспондент НАН України, доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу, ІГГГК НАН України.

МАНЮК Володимир - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, Дніпровський науіональний університет імені Олеся Гончара, головний редактор журналу "Journal of Geology, Geography and Geoecology", м. Дніпро, Україна.

МИТРОХИН Олександр - доктор геологічних наук, професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, ННІ "Інститут геології" КНУ ім. Т. Шевченка.

ПАВЛУНЬ Микола - доктор геологічних наук, професор, професор кафедри геології корисних копалин і геофізики, ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів, Україна.

ПАВЛЮК Мирослав - академік НАН України, директор ІГГГК НАН України.

РУДЕНКО Леонід - академік НАН України, радник при дирекції, Інститут географії НАН України.

РУЗІНА Марина - доктор геологічних наук, професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин НТУ "Дніпровська політехніка".

СУКАЧ Віталій - доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та геохімії рудних родовищ ІГМР НАН України.

ШУМЛЯНСЬКИЙ Леонід - доктор геологічних наук, науковий співробітник, ІГМР НАН України, м. Київ, Україна, Куртінський університет, м. Перт, Австралія.

Робоча група Оргкомітету

Коваленко Н.О. - молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України.

Луньова І.М. - науковий співробітник, ІГМР НАН України.

Гоголев К.І. - молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України.

Гулько В.В. - молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України.

Коваленко О.О. - молодший науковий співробітник, ІГМР НАН України.

Ковтун О.В. - аспірант, ІГМР НАН України.

Кошлякова Т.О. - докторант, ІГМР НАН України.


Важливі дати

1 липня 2024 - закінчення прийому заявок на участь у конференції та тез доповідей.

10 вересня 2024 - розсилка програми учасникам конференції.

17-18 вересня 2024 - пленарні засідання.


ОБОВ'ЯЗКОВО! Для подання заявки необхідно заповнити та надіслати електронну форму, яка знаходиться за посиланням https://forms.gle/ooSdX8xaGFfsdSQUA.


Вимоги до оформлення тез доповідей

Матеріали доповідей загальним обсягом до 5 сторінок англійською або українською мовами набирати у форматі *.doc або *.docx. Формат аркуша - А4, береги - 2 см з усіх боків, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, для анотації та переліку посилань - 12 пт, міжрядковий інтервал - одинарний. Обов'язково вказати УДК.

У першому рядку - назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами, у другому - прізвища й ініціали авторів курсивом. Нижче - місце роботи автора (-ів), місто, e-mail. Якщо співавтори працюють у різних установах, після прізвища кожного автора і перед назвою відповідного місця роботи поставити верхній числовий індекс. Назву доповіді, прізвища авторів і назву організації (-ій) вирівняти по центру. Нижче, через додатковий інтервал, зазначити назву тез, прізвища авторів й організацій англійською мовою.

Текст тез має бути структурований, обов'язково містити розділи вступ, об'єкти і методи дослідження, результати та їх обговорення, висновки.

Текст матеріалів з абзацним відступом 1 см вирівняти за шириною сторінки, переноси не використовувати. Перед текстом помістити коротку анотацію (500-600 знаків) англійською мовою (розмір шрифту - 12 пт). Чіткі якісні рисунки вставити безпосередньо в текст, також подати окремо у форматі *.tif або *.jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Посилання на першоджерела позначити порядковими числами у квадратних дужках. Назви першоджерел оформити згідно із бібліографічними вимогами, їх перелік розмістити після тексту, відповідно до порядку посилань, прізвища авторів виділити курсивом.

Файл з матеріалами, названий за іменем автора (першого - у разі кількох авторів) латиницею, прикріпити до електронного листа і надіслати на адресу geologyuks@gmail.com. Кожен автор може надіслати лише два файли, де він є першим у списку авторів. Число надісланих матеріалів у співавторстві оргкомітет не обмежує.

Для дотримання вимог до оформлення матеріалів доповідей скористайтеся шаблоном:

https://docs.google.com/document/d/1ygLr_CoUMbFTkdI5hBbFyFplUafnT_Hb/edit?us p=sharing&ouid=104977983027288248086&rtpof=true&sd=true,

https://docs.google.com/document/d/15hcOTOVVASkiLGz2clb91LlyzlCe0cQ/edit?usp=sharing&ouid=104977983027288248086&rtpof=true&sd=true.

Члени організаційного комітету залишають за собою право рецензувати надіслані рукописи. Неналежно оформлені матеріали оргкомітет не розглядатиме. Матеріали доповідей будуть оприлюднені в авторській редакції. Збірник матеріалів конференції як електронне видання буде розміщено на вебсайті Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.


Організаційний внесок

Для відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням конференції, для учасників передбачено організаційний внесок у розмірі 300 грн (одні матеріали доповідей), 400 грн (два матеріали), для аспірантів - 150 грн, для студентів - безкоштовно.

Реквізити для безготівкової сплати оргвнеску будуть повідомлені учасникам конференції у відповідних листах-запрошеннях. Копію квитанції або платіжного доручення про сплату оргвнеску необхідно подати в оргкомітет до початку конференції. Як виняток, за персональною домовленістю, можлива оплата готівкою.


УВАГА! Організаційний внесок сплатити не раніше отримання підтвердження про допуск учасника конференції.


Робочі мови

Англійська, українська. Переклад усних доповідей не передбачений. Тривалість усної доповіді - 15 хв і 5 хв - на запитання і відповіді.


Технічне забезпечення

Для демонстрації медіа-презентацій буде використовуватися проектор.


Поселення

Для пошуку, порівняння і бронювання номерів готелів учасники можуть скористатися веб-ресурсом https://www.booking.com/city/ua/kiev.html. Якщо потрібно офіційне запрошення на конференцію, повідомте нас про це.


Контакти

Тел.: +(38) 067 - 108 - 80 - 57 (Вовк Катерина В'ячеславівна)

E-mail: geologyuks@gmail.com.