Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ проблем алмазоносності

      Відділ розробляє теоретичні і прикладні аспекти прогнозу і пошуків родовищ алмазу на території України через вивчення речовинного складу мантійних і імпактних порід та їхніх мінералів і виявлення закономірностей утворення і розміщення корінних і розсипних джерел алмазу, використовуючи при цьому традиційні і новітні методи дослідження мінеральної речовини.

 

Основні напрями наукових досліджень:

1. Мінералогія і кристалографія алмазу та його мінералів-супутників.

2. Кристалохімія мінералів верхньої мантії Землі.

3. Мінералогія, петрографія, петрологія і геохімія кімберлітів, лампроїтів, лампрофірів, імпактитів, різних ультраосновних і основних порід, метаосадових і осадових утворень України в зв’язку з алмазоносністю.

4. Мінералогія і петрологія верхньої мантії під Українським щитом.

5. Шліхо-мінералогічний аналіз теригенних відкладів Українського щита та його схилів, Карпат і Донбасу в районах, перспективних на прояви та родовища алмазу.

Презентація відділу

КЛЮЧОВІ СЛОВА: алмаз, мінерали-супутники, мінералогія і кристалографія, Український щит


Квасниця Віктор Миколайович Відділ проблем алмазоносності завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

професор

Вишневський Олексій Анатолійович Відділ проблем алмазоносності провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Литвиненко Юрій Олександрович Відділ проблем алмазоносності молодший науковий співробітник
Павлов Геннадій Геннадійович Відділ проблем алмазоносності старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

доцент

Павлюк Олександра Вячеславівна Відділ проблем алмазоносності науковий співробітник кандидат геологічних наук