Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ космоекології і космічної мінералогії

Відділ створений у 1993 р. і працює за одним з основних напрямів діяльності Інституту – регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія; а саме за напрямом космічна мінералогія.

Основні наукові напрями і завдання відділу

1. Вияснення умов походження Сонячної системи та її мінеральних ресурсів на основі структурно-мінералогічного, хімічного та ізотопного дослідження метеоритів:

- вивчення і класифікація космогенних процесів мінералоутворення;

- пошук нового різновиду космічної речовини та вивчення його хімічних і мінералогічних характеристик;

- вивчення основних етапів еволюції метал-силікатної та органічної речовини в ранній протопланетній туманності;

- вияснення фізико-хімічних умов формування та еволюції материнських тіл метеоритів.

2. Діагностика та класифікація зразків метеоритів, які надходять до Комітету по метеоритах НАН України, та науково-популяризаторська діяльність серед населення.

3. Пошук нових метеоритів, що випали на територію України, та поповнення метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України.

У відділі працюють неформальні групи оптичної мікроскопії, електронної мікроскопії та загальної хімії.

Фото. Співробітники відділу зі зразком нового українського метеориту Грузьке. Зліва направо: Горовенко Т.М., канд. геол наук Ширінбекова С.Н., канд. геол.-мін. наук Цьонь О.В., канд. геол наук Гіріч А.Л., докт. геол.-мін. наук Семененко В.П., Коромисліченко Т.І. 2009 р.

Фото. Дослідження метеоритів під оптичним мікроскопом. Канд. геол. наук Кичань Н.В.

Фото. Електронно-мікроскопічні дослідження метеоритів. Канд. геол. наук Шкуренко К.О.

Фото. Хімічні дослідження сорбції природних зразків. Пров. інженер Т.І.Коромисліченко.

Фото. Один із робочих моментів під час проведення метеоритної експедиції в Закарпатті у березні 2004 р. На передньому плані канд. геол. наук Розко А.М.Семененко Віра Пантелеївна Відділ космоекології і космічної мінералогії завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук член-кореспондент НАН України, професор
Кичань Наталія Володимирівна Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Коромисліченко Таїсія Іванівна Відділ космоекології і космічної мінералогії провідний інженер
Розко Алла Миколаївна Відділ космоекології і космічної мінералогії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Ширінбекова Світлана Нурахмедівна Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Шкуренко Кирило Олександрович Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук