Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ геології і геохімії рудних родовищ

 

      Головні напрями діяльності відділу: Вивчення будови, речовинного складу, генезису родовищ кольорових, рідкісних, рідкісноземельних, благородних металів, торію і урану; вивчення геохімічної зональності рудогенеруючих процесів як основи металогенічного аналізу.

ПРИЛАДИ

Електронно-зондовий мікроаналізатор JEOL JMX-733 (модернізований)

               Може бути використаний для визначення елементного складу твердих речовин або наявності специфічних елементів в них на невеликій площі (10 мікрон і менше). Електронний мікроаналізатор обладнаний хвильовим і енерго-дисперсійним спектрометрами, програмним забезпеченням для проведення автоматизованих вимірів. Для пробопідготовки використовують напилювач ВУП-5М. Діапазон елементів, що визначаються: від B (5) до U (92). Точність визначення: 2 %.

     Режим зображення відбитих електронів / рентгенівське зображення:

  • дозволяє вивчити морфологію мінералів;
  • відображає різницю у складі (контраст),
  • розподіл мінералів по поверхні зразку.

 

    Режим аналізу дозволяє:

  • визначити кількісний елементний склад речовини;
  • встановити мінеральну форму об’єкту, що досліджується;
  • отримати рентгенівську карту розподілу елементів у зразку.

       Аналітик:        молодший науковий співробітник Канунікова Лідія     Іванівна         (kanunikova59@gmail.com).

   

Thermo Scientific™ WDXRF ARL Optim’X

Рентген флюоресцентний аналізатор дає змогу виконувати якісний та напівкількісний аналіз елементного складу гірських порід, цементу, шлаків, хімічних речовин, оксидів, металів, скла, кераміки, харчових продуктів та ін. Діапазон елементів, що визначаються: від фтору (Z=9) до урану (Z=92).

Розшифровка отриманих результатів здійснюється на основі наявного програмного забезпечення Thermo Scientific™ UniQuant, що використовує потужну методологію, яка заснована на фундаментальних параметрах і власних алгоритмах обробки даних XRF.

У разі наявності еталонних зразків для об’єкту дослідження можливе проведення прецизійного кількісного аналізу.

Досліджувані об’єкти аналізуються у вигляді твердих аншліфів, що проводять електричний струм, або діелектриків, сипучих порошків, пресованих таблеток, плавнів, паст, гранул та покриттів.

Аналізатор укомплектовано: анод Rh, 50 Вт, кристали: LiF200, PET, AX06; детектори: пропорційний лічильник, сцинтиляційний детектор).

    Концентрація

    100% m/m

    10% m/m

       1 % m/m

      1000 mg g-1

    100 mg g-1

    10 mg g-1

   1 mg g-1

       % RSD

     2

          2.8

         4

      5.7

          8

       11.3

      16

RSD – relative standard deviation, відносне стандартне відхилення

      Відповідальна особа: Калініченко Тетяна Геннадіївна, м.н.с., t_kalinichenko@yahoo.com

 

 

 

Сукач Віталій Васильович Відділ геології і геохімії рудних родовищ завідувач відділу доктор геологічних наук

старший дослідник

Бондаренко Олена Борисівна Відділ геології і геохімії рудних родовищ провідний інженер
Бондаренко Сергій Миколайович Відділ геології і геохімії рудних родовищ старший науковий співробітник кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник

Гурін Володимир Григорович Відділ геології і геохімії рудних родовищ молодший науковий співробітник
Донський Микола Олександрович Відділ геології і геохімії рудних родовищ старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Ісаков Леонід Васильович Відділ геології і геохімії рудних родовищ старший науковий співробітник доктор геологічних наук
Калініченко Тетяна Геннадіївна Відділ геології і геохімії рудних родовищ молодший науковий співробітник
Канунікова Лідія Іванівна Відділ геології і геохімії рудних родовищ молодший науковий співробітник
Литвиненко Юлія Олексіївна Відділ геології і геохімії рудних родовищ аспірант
Слободян Богдан Іванович Відділ геології і геохімії рудних родовищ аспірант
Сьомка Володимир Олексійович Відділ геології і геохімії рудних родовищ головний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Хомич Юрій Євгенович Відділ геології і геохімії рудних родовищ аспірант