Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Вчена рада

Вчена рада інституту – колегіальний дорадчий орган управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту. Головою вченої ради є за посадою директор інституту, заступниками голови – заступники директора інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту.

СКЛАД

голова: О.М.Пономаренко

заступник голови: Л.М.Степанюк

секретар: І.А.Самборська

члени: Е.Я. Жовинський, В.П.Семененко, Г.В. Артеменко, С.М. Бондаренко, О.А. Жук, О.В. Заяць, В.М. Квасниця, С.Г. Кривдік, Н.О. Крюченко, Г.О. Кульчецька, І.В. Кураєва, І.М. Лісна, І.А. Самборська, В.В. Сукач, В.О. Сьомка, М.М. Таран, Л.Л. Томурко, В.М. Хоменко, Д.С.Черниш, К.В. Вовк, Голова (представник) РМВ, Голова (представник) ПК

  

Склад Вченої ради затверджено Постановами Бюро Відділення наук про Землю НАН України від 26.06.2018 р. (протокол №   _6__ § _50__), від 08.12.2020 р. (протокол №   _8__ § _67__), від 09.03.2021 р. (протокол №   _2__ § _32__),  від 26.05.2021 р. (протокол №   _3__ § _51__),  від 02.11.2021 р. (протокол №   _5__ § _66__),  від 07.11.2023 р. (протокол №   _10__ § _60__),  від 06.03.2024 р. (протокол №   _2__ § _22__).