Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Аспірантура і докторантура

 

Аспірантура

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Вступ до аспірантури

УВАГА!!! Умовою допуску до складання вступного іспиту з іноземної мови у 2024 році є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) не менше 100 балів. Перелік необхідних документів та особливості реєстрації за посиланням https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi/

Правила прийому в аспірантуру на 2024 р.

Положення про приймальну комісію

Приймальна комісія на 2024 рік

Зразок заяви про доступ до іспиту

Програма вступного іспиту зі спеціальності 2023 р.

Документи подавати до 10 вересня за адресою:              

м. Київ, пр-т Акад. Палладіна, 34, кімн. № 238.

Години прийому                                          щодня з 14.00 до 17.00

Контактний тел.                                          (044) 424 15 30

Угода на проживання в гуртожитку НАН України


       Акредитація освітньої програми

Відомості самооцінювання ОНП "Геохімія, мінералогія і петрологія"

 

      Навчання

План Навчального процесу 2023-2024      Освітньо-наукова програма 2023

План Навчального процесу 2022-2023      Освітньо-наукова програма 2021      План начального процесу 2021

Освітньо-наукова програма є відкритою для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com (Вовк Катерина).

Дякуємо за Ваші пропозиції!

 

Освітньо-наукова програма 2020       План навчального процесу 2020

Освітньо-наукова програма 2018       План навчального процесу 2018

 

Проєкт освітньої програми 2023

Проєкт відкритий для обговорення та отримання зауважень і пропозицій. Всі пропозиції, зауваження, відгуки, рецензії відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com до 3 лютого 2023 року.

Розклад занять на I семестр I курс 2024 р.

Розклад занять на ІІІ семестр II курс 2024 р.

     Робочі програми навчальних дисциплін

     Цикл загальної підготовки     
                        

1.1.1. Іноземна мова професійного спрямування                                       

1.1.2. Філософія науки та культури                                                          

1.1.3. Методологія та організація наукових досліджень                 

Цикл професійної підготовки

1.2.1. Мінералогія

1.2.2. Петрологія

1.2.3. Геохімія

1.2.4. Методи дослідження мінеральної речовини

Вибіркові компоненти

Блок вибіркових дисциплін "Мінералогія"

2.1.1. Космiчна мiнералогiя                                                         2.1.4. Генетична мінералогія

2.1.2. Біологічна мінералогія та техногенна мінералогія         2.1.5. Регіональна мінералогія

2.1.3. Спектроскопiя мiнералiв                                                   2.1.6. Алмазоноснiсть території України

 

Блок вибіркових дисциплін "Петрологія"

2.2.1. Класифікація магматичних порід                                2.2.4. Графічне відображення петрологічної інформації

2.2.2. Класифікація метаморфічних порід                            2.2.5. Методи петрологічних досліджень

2.2.3. Класифікація метасоматичних порід                          2.2.6. Геохронологічні методи дослідження

 

Блок вибіркових дисциплін "Геохімія"

2.3.1. Геохiмiя довкiлля                                                    2.3.4.Геохiмiчнi методи пошуків родовищ корисних копалин

2.3.2. Фактори мiграцii хімічних елементів                    2.3.5. Геохiмiя окремих елементiв

2.3.3. Ізотопна геологiя

      Документи

Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі та докторантурі

Порядок оформлення та видачі академічних довідок аспірантам

Кодекс академічної доброчесності

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення щодо можливостей інклюзивної освіти

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін

Положення про порядок проведення захистів дисертації здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про наукового керівника здобувача ступеню вищої освіти третього рівня (доктор філософії)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про опитування аспірантів та наукових працівників, задіяних у освітньому процесі

Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії

 

      Корисна інформація

Вимоги до оформлення дисертації

Опублікування результатів дисертації

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Порядок присудження ступеня доктора філософії (постанова Кабміну)

Перелік фахових видань України з геології

 

     Академічна мобільність

Ресурси для пошуку зарубіжних грантів

Україна в програмі Erasmus+

 

Наші аспіранти

ПІБ аспіранта Відділ Курс Науковий керівник
1.    Хомич Юрій Євгенович Геології і геохімії рудних родовищ 3 Сукач Віталій Васильович
2.     Ковтун Олександр Васильович  Радіогеохронології 2 Степанюк Леонід Михайлович
3.    Литвиненко Юлія Олексіївна Геології і геохімії рудних родовищ 2 Сукач Віталій Васильович
4.    Малоштан Сергій Миколайович Оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів 2 Таран Михайло Миколайович
5.    Ярощук Дмитро Андрійович Мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського 2 Павлишин Володимир Іванович
6.    Кищук Олег Євгенович Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії 1 Пономаренко Олександр Миколайович
7.    Слободян Богдан Іванович Геології і геохімії рудних родовищ 1 Сьомка Володимир Олексійович
8.    Смирний Максим Анатолійович Геохімії техногенних металів і аналітичної хімії 1 Сплодитель Анастасія Олегівна

Наші Викладачі дисциплін

Назва навчальної дисципліни, практики ПІБ викладача
1.

Методологія та організація наукових досліджень

Степанюк Л.М.
2. Геохімія

Жовинський Е.Я.

Крюченко Н.О.

3. Петрологія

Кривдік С.Г.

4. Мінералогія Павлишин В.І.
5. Методи дослідження мінеральної речовини Дудік О.М.
6. Космічна мінералогія Семененко В.П.
7. Біологічна мінералогія та техногенна мінералогія Павлишин В.І.
8. Генетична мінералогія

Кульчецька Г.О.

9. Регіональна мінералогія України

Кульчецька Г.О.

10. Алмазоносність території України Квасниця В.М.
11. Класифікація магматичних порід Кривдік С.Г.
12. Класифікація метаморфічних порід Кривдік С.Г.
13. Класифікація метасоматичних порід Сьомка В.О.
14. Графічне відображення петрологічної інформації Шнюкова К.Є.
15. Методи петрологічних досліджень Шнюкова К.Є.
16. Геохронологічні методи дослідження Артеменко Г.В.
17. Геохімія довкілля

Крюченко Н.О. 

18. Фактори міграції хімічних елементів

Крюченко Н.О.

19. Ізотопна геологія

Пономаренко О.М.,

Степанюк Л.М.

20.

Геохімічні методи пошуку

родовищ корисних копалин

Жовинський Е.Я.
21. Геохімія окремих елементів Крюченко Н.О.
22. Спектроскопія мінералів Таран М.М.

 

Аналітична інформація

Звіт за результатами опитування аспірантів 2021 рік

Звіт за результатами опитування аспірантів 2022 рік

Випускники аспірантури ІГМР НАН України

2017-2022 рр.

ПІБ Спеціальність Керівник Робота після аспірантури Захист кандидатської дисертації
2017
Герасимець Ірина Миколаївна 04.00.20 Кульчецька Г.О. ІГМР 2019
Антоненко (Савченко) Тетяна Сергіївна 04.00.20 Брик О.Б. ІГМР 2019
Луньов Євген Сергійович 04.00.08 Кривдік С.Г. ІГМР 2017
2018
Пономар Віталій Павлович 04.00.20 Брик О.Б. ІГМР 2019
Ріпенко Василь Васильович 04.00.20 Хоменко В.М. ІГМР Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "УКРОРГСИНТЕЗ"  
Шевела Артем Юрійович 04.00.02 Шумлянський Л.В. Національний науково-природничий музей НАН України  
2019
Випуску не було
2020
Стич Оксана Ігорівна 103 - Науки про Землю Кураєва І.В. ІГМР  
2021
Випуску не було
2022
Гулько Володимир Володимирович 103 - Науки про Землю Пономаренко О.М. ІГМР НАНУ 2024
Довбиш Людмила Сергіївна 103 - Науки про Землю Артеменко Г.В. ФОП

     

Докторантура

Інститут запрошує на навчання до докторантури. Прийом заяв та документів до 1 червня 2023 року.

Правила прийому

Наказ № 67 про відкриття докторантури в ІГМР НАН України