Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Комітет по метеоритах

Комітет по метеоритах (КМЕТ) Академії наук України заснований В. І. Вернадським у 1938 р. з метою організації збору метеоритів на території України, популяризації знань про них та поповнення метеоритної колекції Науково-природничого музею АН України, яка була створена у 1937 р. П. Й. Сушицьким. Зразки колекції використовувались для експозиції, наукових досліджень та обміну з іншими колекціями. Завдяки академікам Є. К. Лазаренку, М. П. Семененку та Е. В. Соботовичу осередком метеоритики, космічної мінералогії та космохімії став Інститут геохімії і фізики мінералів (тепер Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України), організований у 1969 р.

На даний час до складу КМЕТ НАН України входить 12 чоловік, більшість з яких є співробітниками відділу космоекології та космічної мінералогії ІГМР НАН України і професійно займаються пошуком, збором та дослідженням метеоритів.

КМЕТ надає експертні висновки щодо космічної природи зразків, проводить численні зустрічі та консультації з населенням з питань діагностики нових зразків ймовірних метеоритів, характерних ознак метеоритів, їх будови, складу та походження, а також надає рекомендації щодо організації пошуку та збору метеоритів у польових умовах. Члени КМЕТ поширюють знання щодо метеоритів через газети і журнали, радіо, телебачення, на тематичних лекціях у школах, училищах, астрономічних обсерваторіях в Україні та інших країнах.

КМЕТ НАН України забезпечує рівноцінний обмін метеоритами з музеями і науковими установами світу, зокрема з Національним музеємПриродознавства Франції, Британським національним музеємПриродознавства, Смітсонівським Інститутом США, ІнститутомПланетології в Мюнстері (ФРН),а такожзприватними колекціонерами з метою розширення метеоритної колекціїННПМ НАН України.

Головою КМЕТ, а також куратором метеоритної колекції Національного Науково-природничого музею НАН України є доктор геолого-мінералогічних наук, професор В. П. Семененко, а вченим секретарем – кандидат геологічних наук Н. В. Кичань.