Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Розробки інституту

№ з/п Назва розробки
1. Розробка методу модифікованого перовськіту з напівпровідниковими властивостями
2. Створення геополімерних матеріалів на основі дисперсних мінералів природного та техногенного походження для кондиціонування небезпечних відходів
3. Результати еколого-геохімічних досліджень територій пралісів Українських Карпат (Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО)
4. Результати еколого-геохімічних досліджень поширення есенціальних елементів у природних і техногенних ландшафтах України
5. Методика комплексної оцінки і картування стану довкілля техногенно забруднених урбанізованих територій
6. Критерії розробки заходів щодо відтворення порушених екосистем на постпірогенних грунтах
7. Надкритичні СО2 флюїдні нанотехнології медичного та сільськогосподарського призначення
8. Результати мінералогічних досліджень мінералізації навколорудних метасоматитів Станкуватського та Полохівського рудних полів
9. Виділені перспективні флюоритоносні площі Подільського Придністров’я для комплексного видобутку флюорит-поліметалічих та рідкіснометально-флюоритових руд
10. Нові підходи до виробництва високоякісних, конкурентоздатних залізорудних концентратів з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів з бідних окиснених залізних руд та з високодисперсної залізорудної сировини
11. Рекомендації щодо використання теплових насосів для забезпечення гарячого водопостачання шахти «Степова» та технологічна схема дослідної теплонасосної установки, що утилізує тепло шахтних вод
12. Сконструйовано і проведено тестування однопроменевого автоматизованого оптичного мікроспектрофотометра для вимірювання поляризованих спектрів поглинання мінералів в діапазоні 280 – 2500 нм