Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Наукові співробітники


з/п
ПІБ Відділ Посада Науковий ступінь Вчене звання
1. Антоненко (Савченко) Тетяна Сергіївна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
2. Артеменко Геннадій Володимирович Відділ геології та геодинаміки докембрію


завідувач відділу

доктор геологічних наук член-кореспондент НАН України, професор
3. Багмут Микола Миколайович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


провідний науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
4. Бельський Володимир Миколайович Відділ регіональної та генетичної мінералогії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
5. Бондаренко Олена Борисівна Відділ геології і геохімії рудних родовищ


провідний інженер

6. Бондаренко Сергій Миколайович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук старший науковий співробітник
7. Великанова Ольга Юріївна Відділ петрології


молодший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
8. Висоцький Олександр Борисович Відділ радіогеохронології


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
9. Вишневський Олексій Анатолійович Відділ проблем алмазоносності


провідний науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
10. Вільковський Валерій Олександрович Відділ геології та геодинаміки докембрію


провідний інженер

11. Вовк Катерина В’ячеславівна Дирекція


заступник директора з науково-організаційної роботи

кандидат геологічних наук
12. Галемський Павло В’ячеславович Відділ геологічних та геохімічних досліджень


молодший науковий співробітник

13. Гаценко Віра Олексіївна Відділ петрології


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
14. Гоголев Костянтин Ігорович Відділ геології та геодинаміки докембрію


молодший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
15. Гордієнко (Панаіт) Еліна Вікторівна Відділ пошукової та екологічної геохімії


молодший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
16. Гречановська Олена Євгенівна Відділ регіональної та генетичної мінералогії


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
17. Гулько Володимир Володимирович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


молодший науковий співробітник

доктор філософії
18. Гурін Володимир Григорович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


молодший науковий співробітник

19. Гурненко Аніліна Іванівна Відділ геології та геодинаміки докембрію


молодший науковий співробітник

20. Дмитренко Костянтин Едуардович Відділ пошукової та екологічної геохімії


молодший науковий співробітник

21. Довбуш Тетяна Іллівна Відділ радіогеохронології


науковий співробітник

22. Донський Микола Олександрович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
23. Дудік Олексій Маркович Відділ геологічних та геохімічних досліджень


в.о. завідувача відділу

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
24. Дудченко Наталія Олександрівна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


провідний науковий співробітник

доктор геологічних наук старший науковий співробітник
25. Жовинський Едуард Якович Відділ пошукової та екологічної геохімії


головний науковий співробітник

доктор геолого-мінералогічних наук член-кореспондент НАН України, професор
26. Жук Олена Анатоліївна Відділ пошукової та екологічної геохімії


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук старший науковий співробітник
27. Заяць Ольга Вікторівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
28. Злобіна Катерина Сергіївна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
29. Зюльцле Олег Веніамінович Відділ радіогеохронології


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
30. Ільченко Катерина Олександрівна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
31. Ісаков Леонід Васильович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


старший науковий співробітник

доктор геологічних наук
32. Калініченко Анатолій Михайлович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


провідний науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
33. Калініченко Олена Анатоліївна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


старший науковий співробітник

кандидат фізико-математичних наук старший науковий співробітник
34. Калініченко Тетяна Геннадіївна Відділ геології і геохімії рудних родовищ


молодший науковий співробітник

35. Канунікова Лідія Іванівна Відділ геології і геохімії рудних родовищ


молодший науковий співробітник

36. Квасниця Віктор Миколайович Відділ проблем алмазоносності


завідувач відділу

доктор геолого-мінералогічних наук професор
37. Кичань Наталія Володимирівна Відділ космоекології і космічної мінералогії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
38. Кищук Олег Євгенович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


аспірант

39. Коваленко Наталія Олександрівна Відділ радіогеохронології


молодший науковий співробітник

40. Коваленко Олександр Олександрович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


молодший науковий співробітник

41. Ковтун Олександр Васильович Відділ радіогеохронології


аспірант

42. Козар Микола Антонович Відділ геологічних та геохімічних досліджень


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
43. Коновал Наталія Михайлівна Відділ петрології


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
44. Коромисліченко Таїсія Іванівна Відділ космоекології і космічної мінералогії


провідний інженер

45. Котвіцька Ірина Миколаївна Відділ радіогеохронології


науковий співробітник

46. Кошлякова Тетяна Олексіївна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії


докторант

кандидат геологічних наук
47. Кривдік Степан Григорович Відділ петрології


провідний науковий співробітник

доктор геолого-мінералогічних наук професор
48. Крюченко Наталія Олегівна Відділ пошукової та екологічної геохімії


завідувач відділу

доктор геологічних наук професор
49. Кульчецька Ганна Олександрівна Відділ регіональної та генетичної мінералогії


головний науковий співробітник

доктор геологічних наук старший науковий співробітник
50. Кураєва Ірина Володимирівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії


завідувач відділу

доктор геологічних наук професор
51. Кухар Михайло Володимирович Відділ пошукової та екологічної геохімії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
52. Кушнір Сергій Володимирович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


науковий співробітник

53. Лемеш Людмила Володимирівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії


провідний інженер

54. Литвиненко Юлія Олексіївна Відділ геології і геохімії рудних родовищ


аспірант

55. Литвиненко Юрій Олександрович Відділ проблем алмазоносності


молодший науковий співробітник

56. Лісна Ірина Михайлівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


старший науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
57. Локтіонова Олена Петрівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії


молодший науковий співробітник

58. Луньов Євген Сергійович Відділ петрології


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
59. Луньова (Герасимець) Ірина Миколаївна Відділ регіональної та генетичної мінералогії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
60. Лупашко Тетяна Миколаївна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів


старший науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
61. Малоштан Сергій Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів


аспірант

62. Михайлова Тетяна Федорівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень


провідний інженер

63. Моргун В’ячеслав Григорович Відділ петрології


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
64. Мороз Володимир Сергійович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


науковий співробітник

65. Неведомська Олена Олексіївна Науково-організаційний відділ


молодший науковий співробітник

66. Ніколаєв Іван Юрійович Відділ геологічних та геохімічних досліджень


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
67. Овсієнко Володимир Володимирович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


молодший науковий співробітник

68. Огар Тетяна Вікторівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
69. Павлишин Володимир Іванович Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського


завідувач відділу

доктор геолого-мінералогічних наук професор
70. Павлов Геннадій Геннадійович Відділ проблем алмазоносності


старший науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук доцент
71. Павлюк Олександра Вячеславівна Відділ проблем алмазоносності


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
72. Пономаренко Олександр Миколайович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії
Дирекція

завідувач відділу
директор інституту
доктор геологічних наук академік НАН України, професор
73. Проскурка Любов Іванівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


молодший науковий співробітник

74. Розко Алла Миколаївна Відділ космоекології і космічної мінералогії


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
75. Самборська Ірина Анатоліївна Відділ геології та геодинаміки докембрію
Дирекція
Науково-організаційний віділ
старший науковий співробітник
вчений секретар інституту
завідувач відділу
кандидат геологічних наук старший науковий співробітник
76. Семененко Віра Пантелеївна Відділ космоекології і космічної мінералогії


завідувач відділу

доктор геолого-мінералогічних наук член-кореспондент НАН України, професор
77. Сєтая Лариса Дмитрівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень


старший науковий співробітник

78. Скобін Володимир Тимофійович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


молодший науковий співробітник

79. Слободян Богдан Іванович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


аспірант

80. Смирний Максим Анатолійович Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії


аспірант

81. Снісар Віктор Петрович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


завідувач відділу

кандидат геолого-мінералогічних наук
82. Соломатіна Лариса Олександрівна Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського


молодший науковий співробітник

83. Сплодитель Анастасія Олегівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії


науковий співробітник

кандидат географічних наук
84. Степанюк Леонід Михайлович Відділ радіогеохронології
Дирекція

завідувач відділу
заступник директора з наукової роботи
доктор геологічних наук член-кореспондент НАН України, професор
85. Сукач Віталій Васильович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


завідувач відділу

доктор геологічних наук старший дослідник
86. Сухініна Олена Володимирівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень


науковий співробітник

87. Сьомка Володимир Олексійович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


головний науковий співробітник

доктор геологічних наук старший науковий співробітник
88. Сьомка Людмила Василівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


науковий співробітник

89. Таран Михайло Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів


завідувач відділу

доктор геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
90. Таращан Алла Якимівна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів


провідний інженер

91. Таращан Аркадій Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів


провідний науковий співробітник

доктор геолого-мінералогічних наук доцент
92. Ткачук Світлана Юріївна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


провідний інженер

93. Томурко Людмила Леонідівна Відділ петрології


старший науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
94. Феофанов Андрiй Миколайович Відділ геологічних та геохімічних досліджень


старший науковий співробітник

кандидат технічних наук старший науковий співробітник
95. Хоменко Володимир Михайлович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів


провідний науковий співробітник

кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
96. Хомич Юрій Євгенович Відділ геології і геохімії рудних родовищ


аспірант

97. Черевко Юрій Іванович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


провідний інженер

98. Черниш Дарія Сергіївна Відділ регіональної та генетичної мінералогії


завідувач відділу

кандидат геологічних наук
99. Чернієнко Наталія Миколаївна Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського


старший науковий співробітник

кандидат геологічних наук
100. Швайка Ігор Дмитрович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії


молодший науковий співробітник

101. Швайка Ірина Анатоліївна Відділ геології та геодинаміки докембрію


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
102. Шевченко Ігор Веніамінович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії


старший науковий співробітник

кандидат хімічних наук
103. Ширінбекова Світлана Нурахмедівна Відділ космоекології і космічної мінералогії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
104. Шкуренко Кирило Олександрович Відділ космоекології і космічної мінералогії


науковий співробітник

кандидат геологічних наук
105. Шнюкова Катерина Євгенівна Відділ петрології


завідувач відділу

доктор геологічних наук старший науковий співробітник
106. Шумлянский Леонід Владиславович Відділ радіогеохронології


провідний науковий співробітник

доктор геологічних наук старший науковий співробітник
107. Шунько Валентина Володимирівна Відділ петрології


провідний інженер

108. Ярощук Дмитро Андрійович Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського


аспірант

109. Яськевич Тетяна Богданівна Відділ радіогеохронології


науковий співробітник

кандидат геологічних наук