Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ


16 лютого 2024 р. о 1200 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Гулька Володимира Володимировича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохронологія та природа чарнокітоїдів Верхнього Побужжя". Спеціальність 103 - Науки про Землю.


Науковий керівник: академік НАН України, доктор геологічних наук, професор Пономаренко О.М. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ).


Склад спеціалізованої вченої ради:


Голова ради:

Артеменко Геннадій Володимирович, доктор геол. наук, професор, завідувач відділу геології та геодинаміки докембрію Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.


Рецензенти:

Сукач Віталій Васильович, доктор геологічних наук, старший дослідник, завідувач відділу геології і геохімії рудних родовищ Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Кульчецька Ганна Олександрівна, доктор геологічних наук, ст.н.с., головний н.с. відділу регіональної та генетичної мінералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.


Офіційні опоненти:

Дубина Олександр Володимирович, доктор геологічних наук, ст.н.с., доцент кафедри геології родовищ корисних копалин ННІ «Інституту геології» КНУ імені Тараса Шевченка.

Курило Сергій Ігорович, кандидат геологічних наук, н.с. Інституту наук про Землю Словацької академії наук.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ, 142, просп. акад. Палладіна, 34.

Посилання на пряму трансляцію захисту Гулька В.В.

Читати далі

Захист дисертації


18 квітня 2023 р. о 1000 годині на засіданні Докторської ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Нікітенка Ігоря Святославовича (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка«) на тему: "Петрологія кам'яної сировини археологічних об'єктів Середнього Подніпров'я". Спеціальність 04.00.08 - петрологія.

Офіційні опоненти:

доктор геолого-мінералогічних наук професор С.Г. Кривдік (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ);

доктор геологічних наук Л.С. Осьмачко (Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Київ);

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник О.В. Усенко (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ).

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к.345)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ, 142, просп. акад. Палладіна, 34.

Пряма трансляція засідання Докторської ради Д 26.203.01. Захист докторської дисертації Нікітенка І.С.

Читати далі

Захист дисертації


28 вересня 2021 р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Висоцького  Олександра Борисовича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохронологія порід Осницького блоку". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Науковий керівник: доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Л.В. Шумлянський (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ).

Офіційні опоненти:

  • доктор геологічних наук, доцент С.Є. Шнюков (ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ);
  • доктор геологічних наук,  М.М. Костенко (Український геологорозвідувальний інститут ДП «Українська Геологічна компанія» Державної служби геології та надр України, Київ);

 

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, просп. акад. Палладіна, 34.

 

Читати далі

Захист дисертації


28 вересня 2021 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Хоха Юрія Володимировича (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України) на тему: "Еволюція органічної речовини осадових комплексів нафтогазоносних регіонів України з позицій термодинаміки ". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Науковий консультант: академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук наук, професор М.І. Павлюк (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів).

Офіційні опоненти:

  • доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.Г. Суярко (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків);
  • доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.М. Загнітко (ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ);
  • доктор геологічних наук, доцент С.С. Куровець (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ).

Захист відбудеться в конференц-залі Інституту (к. 445).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, просп. акад. Палладіна, 34.

Читати далі

Захист дисертації


9 грудня 2020 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Гоголева Костянтина Ігоровича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохімічні особливості та вік метаосадових порід зеленокам’яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


29 вересня 2020 року о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Дудченко Наталії Олександрівни (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: «Магнітне упорядкування, перетворення та застосування високодисперсних оксидів та гідроксидів заліза різного походження». Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Читати далі

Захист дисертації


15 жовтня 2019 р. о 10 00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Герасимець Ірини Миколаївни (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Мінералогія аморфних утворень у лужнопольовошпатових сієнітах Українського щита". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Читати далі

Захист дисертації


11 жовтня 2018 р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Зюльцле Олега Веніаміновича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохроногія порід зони зчленування Росинсько-Тікицького та Дністровсько-Бузького мегаблоків Українського щита". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


11 жовтня 2018 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Демченка Олега  Сергійовича (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України) на тему: "Технологічна мінералогія відходів дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну". Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.

Читати далі

Захист дисертації


3 липня 2018 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Вовк Катерини В’ячеславівни (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохімія мікроелементів в об’єктах довкілля Київської агломерації". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


02 листопада 2017р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Луньова Євгена Сергійовича (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Петрологія лужних порід Покрово-Киріївського масиву". Спеціальність 04.00.08 – петрологія.

Читати далі

Захист дисертації


02 листопада 2017р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та nрудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Руденко Ірини Михайлівни (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України») на тему: "Фракціонування важких ізотопів водню в системі вода-мінерал". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


4 липня 2017 р. о 1400 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Войтович Світлани Петрівни (Львівський національний університет імені Івана Франка) на тему: "Геохімія шахтних вод Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району)". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


4 липня 2017 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Шестопалової Олени Євгенівни (Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України) на тему: "Геохронологія Корсунь-Новомиргородського плутону". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі

Захист дисертації


3 липня 2017 р. о 1000 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.203.01 Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації Заяць Ольги Вікторівни  (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) на тему: "Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітоїдів Корсунь-Новомиргородського плутону". Спеціальність 04.00.02 – геохімія.

Читати далі