Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 26.203.01

Наказом Атестаційної колегії МОН України від 10.10.2022 № 894 в Інституті створено Cпеціалізовану вчену раду Д 26.203.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 04.00.02 "Геохімія", 04.00.08 "Петрологія", 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" строком до 10 жовтня 2025 року.

 

Персональний склад Cпеціалізованої вченої ради Д 26.203.01

з присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук

Прізвище, ім'я, по-батькові Посада Науковий ступінь Вчене звання Місце основної роботи Спеціальність у раді
Голова ради Пономаренко Олександр Миколайович директор доктор геологічних наук професор Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Заступник голови Степанюк Леонід Михайлович заступник директора з наукової роботи доктор геологічних наук професор Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Вчений секретар Швайка Ірина Анатоліївна науковий співробітник кандидат геологічних наук Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Член ради Артеменко Геннадій Володимирович завідувач відділу доктор геологічних наук професор Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Член ради Деревська Катерина Ігорівна професор кафедри доктор геологічних наук професор Національний університет "Києво-Могилянська академія" 04.00.20
Член ради Долін Віктор Володимирович заступник директора з наукової роботи доктор геологічних наук професор ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України" 04.00.02
Член ради Дубина Олександр Володимирович доцент кафедри доктор геологічних наук старший науковий співробітник Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.08
Член ради Жовинський Едуард Якович завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук професор Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Член ради Загнітко Василь Миколайович завідувач кафедри доктор геолого-мінералогічних наук професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.08
Член ради Квасниця Віктор Миколайович завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук професор Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.20
Член ради Ковальчук Мирон Степанович завідувач відділу доктор геологічних наук професор Інститут геологічних наук НАН України 04.00.20
Член ради Кривдік Степан Григорович завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук професор Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.08
Член ради Кульчецька Ганна Олександрівна головний науковий співробітник відділу доктор геологічних наук старший науковий співробітник Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України 04.00.20
Член ради Митрохин Олександр Валерійович професор кафедри доктор геологічних наук професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.08
Член ради Павлишин Володимир Іванович радник директора доктор геолого-мінералогічних наук професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.20
Член ради Сукач Віталій Васильович завідувач відділу доктор геологічних наук старший дослідник Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України 04.00.08
Член ради Сьомка Володимир Олексійович головний науковий співробітник відділу доктор геологічних наук старший науковий співробітник Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.08
Член ради Таран Михайло Миколайович завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.20
Член ради Шумлянський Леонід Владиславович провідний науковий співробітник відділу доктор геологічних наук старший науковий співробітник Інститут геохімії, мінералогії тарудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України 04.00.08