Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Всеукраїнська молодіжна наукова конференція "ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ" (Україна, Київ, 2-3 жовтня 2023 р.)

Тип події

Конференція

Період

2023-10-02 10:00:00 -
2023-10-03 16:00:00


Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України запрошує молодих науковців, аспірантів, докторантів, студентів взяти участь в роботі Всеукраїнської молодіжної наукової конференції.


Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка


Інститут геологічних наук


Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна


Українське мінералогічне товариство


Мета конференції:

створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей молоді, налагодження співпраці молодих науковців, обміну досвідом та створення творчих зв’язків між науковцями.


Передбачається обговорення результатів досліджень молодих вчених та спеціалістів за напрямами:

- Геохімія, мінералогія, петрологія;

- Геологія родовищ металевих та неметалевих корисних копалин;

- Загальна та регіональна геологія;

- Гідрогеологія та інженерна геологія;

- Екологічна геологія;

- Літологія;

- Геофізичні методи прогнозування та моніторингу геологічного середовища;

- Регіональна геофізика та сейсмічна небезпека


Організатори:

Антоненко Тетяна Сергіївна - канд. геол. наук (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України);

Бельський Володимир Миколайович - канд. геол. наук (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України);

Вовк Катерина В’ячеславівна - канд. геол. наук (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України);

Ганжа Олена Анатоліївна - канд. геол. наук (Інститут геологічних наук НАН України);

Гулько Володимир Володимирович - мол. наук. співроб. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України);

Кошлякова Тетяна Олексіївна - канд. геол. наук (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України);

Луньов Євген Сергійович - канд. геол. наук (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України);

Луньова Ірина Миколаївна - канд. геол. наук (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України);

Мичак Сергій Володимирович - доктор геол. наук (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України);

Стародубець Кирило Миколайович - канд. геол. наук (Інститут геологічних наук НАН України)


ОБОВ'ЯЗКОВО! Для подання заявки на участь у конференції необхідно заповнити та надіслати електронну форму за посиланням у вкладенні.


Подання тез та вимоги до оформлення матеріалів доповідей

Матеріали доповідей загальним обсягом до 3 стор. англійською або українською мовами набирати у форматі *.doc або *.docx. Формат аркуша – А4, береги – 2 см з усіх боків, шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту 14 пт, для анотації та переліку посилань – 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний. Обов’язково вказати УДК.

У першому рядку – назва доповіді напівжирним шрифтом великими літерами, у другому – прізвища й ініціали авторів курсивом. Нижче – місце роботи автора (-ів), місто, e-mail. Якщо співавтори працюють у різних установах, після прізвища кожного автора і перед назвою відповідного місця роботи поставити верхній числовий індекс. Назву доповіді, прізвища авторів і назву організації (-ій) вирівняти по центру. Нижче, через додатковий інтервал, зазначити назву тез, прізвища авторів й організацій англійською мовою.

Текст матеріалів з абзацним відступом 1 см вирівняти за шириною сторінки, переноси не використовувати. Перед текстом помістити коротку анотацію (500-600 знаків) англійською мовою (розмір шрифту − 12 пт). Чіткі напівтонові й штрихові рисунки вставити безпосередньо в текст, також подати окремо у форматі *.tif або *.jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Посилання на першоджерела позначити порядковими числами у квадратних дужках. Назви першоджерел оформити згідно із бібліографічними вимогами, їх перелік розмістити після тексту, відповідно до порядку посилань, прізвища авторів виділити курсивом.

Файл з матеріалами, названий за іменем автора (першого – у разі кількох авторів) латиницею, прикріпити до електронного листа і надіслати на адресу geologyuks@gmail.com. Кожен автор може надіслати лише два файли, де він є першим у списку авторів. Число надісланих матеріалів у співавторстві оргкомітет не обмежує.

Для дотримання вимог до оформлення матеріалів доповідей скористайтеся шаблонами у вкладеннях.


Оформлені тези просимо надсилати на e-mail: geologyuks@gmail.com.


УВАГА!

Тексти тез не редагуються, за їх науковий, орфографічний та пунктуаційний зміст відповідають автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити або повернути на доопрацювання тези доповідей, що не відповідають тематиці конференції або вимогам оформлення.


Форма доповідей: онлайн доповідь (Zoom), заочна участь у конференції (без доповіді).


Робочі мови: українська, англійська.


Регламент роботи конференції: тривалість доповідей до 15 хв. разом із відповідями на запитання та дискусією.


Збірник матеріалів конференції як електронне видання буде розміщено на вебсайті Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.


Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції не передбачається.

Просимо по можливості долучатися до офіційних ресурсів для збору коштів на підтримку Збройних сил України.


Контактна адреса Оргкомітету

Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, просп. Акад. Палладіна, 34, м. Київ-142, 03142
E-mail: geologyuks@gmail.com


Питання та довідки

тел.: +38(097)870-22-53 (Луньов Євген Сергійович)


ВАЖЛИВІ ДАТИ

РЕЄСТРАЦІЯ - до 1 липня

ТЕЗИ - до 1 вересня

*КОНФЕРЕНЦІЯ - 2-3 жовтня


*Інформація щодо роботи секцій та часу доповідей учасників, разом з посиланням на Zoom meeting, буде розіслана учасникам конференції в період з 20 по 30 вересня 2023 р.


Кращі доповіді учасників конференції будуть рекомендовані до опублікування у фахових журналах: «Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)» (входить до Переліку фахових видань України, категорія А та індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science Core Collection), і «Геохімія та рудоутворення» (збірник наукових праць, що входить до Переліку фахових видань України, категорія Б).

Вкладення

Подання заявки на участь

Шаблон оформлення доповідей

Template Abstract