Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

-Український щит-


Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи


Читати далі

Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита


Читати далі

Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів


Читати далі

Локальний прогноз і критерії виділення потенційно алмазоносних порід у межах північно-західної частини Українського щита


Читати далі

Мінералого-петрографічні критерії локалізації рідкісноземельної мінералізації в Приазовському мегаблоці Українського щита


Читати далі

Петрологія і рудоносність гранітів та апогранітоїдних метасоматитів Українського щита


Читати далі

Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України


Читати далі

Оцінка перспектив корінної алмазоносності центральної частини Новоград-Волинського блока Українського щита


Читати далі

Домезозойські кори вивітрювання кристалічних порід України та пов’язані з ними корисні копалини


Читати далі

Розробка критеріїв рідкісноземельної рудоносності в докембрійських породах Українського щита


Читати далі

Рідкіснометалева мінералізація Братсько-Звенигородської зони (Інгульський мегаблок, Український щит)


Читати далі

Протерозойські нефелінові сієніти східної частини Українського щита як комплексна глиноземно-рідкіснометалева сировина


Читати далі

Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспективи її комплексного освоєння


Читати далі

Геохімія, петрологія та рудоносність ранньодокембрійських базит-ультрабазитових комплексів східної частини Українського щита


Читати далі

Критерії прогнозу комплексних золото-молібденових родовищ у зеленокам’яних структурах Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита


Читати далі

Петрологія, мінералогія та рудоносність Корсунь-Новомиргородського плутону


Читати далі

Мінерально-сировинні ресурси нефелінових порід України та технологія виробництва з них глинозему


Читати далі

Геохімія і геохронологія гранітоїдів грануліто-гнейсових асоціацій Українського щита


Читати далі

Мінерали-індикатори алмазоносних порід на Українському щиті та його схилах


Читати далі