Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

-геохімія-


Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита


Читати далі

Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва


Читати далі

Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія


Читати далі

Критерії локалізації уран-рідкісноземельно-торієвої мінералізації центральної і західної частин Українського щита


Читати далі

Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита


Читати далі

Дослідження процесів розчинності рідкіснометальних мінералів та розробка методів визначення мікроелементів в асоціаціях гірських порід, воді та ґрунтах.


Читати далі

Домезозойські кори вивітрювання кристалічних порід України та пов’язані з ними корисні копалини


Читати далі

Геохімічна оцінка фанерозойських рудопроявів Східного Приазов’я Українського щита на рідкісні землі і рідкісні метали


Читати далі

Геохімія, петрологія та рудоносність ранньодокембрійських базит-ультрабазитових комплексів східної частини Українського щита


Читати далі

Геохімія і геохронологія гранітоїдів грануліто-гнейсових асоціацій Українського щита


Читати далі

Геохімія об’єктів довкілля територій пралісів Українських Карпат (Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО)


Читати далі