Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

-золото-


Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами


Читати далі

Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів


Читати далі

Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території)


Читати далі

Рудоносні метасоматити центральної та західної частини Українського щита (мінералогія, геохімія та час утворення)


Читати далі

Критерії прогнозу комплексних золото-молібденових родовищ у зеленокам’яних структурах Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита


Читати далі