Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

-мінералогія-


Генезис і розподіл мінералів у геологічних комплексах України


Читати далі

Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія


Читати далі

Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита


Читати далі

Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів


Читати далі

Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита


Читати далі

Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита


Читати далі

Домезозойські кори вивітрювання кристалічних порід України та пов’язані з ними корисні копалини


Читати далі