Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

-уран-


Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами


Читати далі

Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія


Читати далі

Критерії локалізації уран-рідкісноземельно-торієвої мінералізації центральної і західної частин Українського щита


Читати далі

Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита


Читати далі

Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита


Читати далі

Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита


Читати далі

Геохронологія та геохімія асоціацій метаморфічних порід аульської та західноприазовської серій східної частини Українського щита


Читати далі

Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит)


Читати далі

Рудоносні метасоматити центральної та західної частини Українського щита (мінералогія, геохімія та час утворення)


Читати далі