Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Вийшла друком монографія "Атлас флюїдних включень у деяких мінералах України"

Автор праці - науковець Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України: доктор геологічних наук, головний наковий співробітник Дмитро Возняк.

У червні 2024 року Видавництво "Академперіодика" НАН України опублікувало монографію "Атлас флюїдних включень у деяких мінералах України". Автор праці - відомий термобарогеохімік України, знаний учений і видатний експериментатор, докто геологічних наук, головний науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України Дмитро Возняк.

В монографії розглянуто способи реконструкції умов кристалізації мінералів за флюїдними включеннями для відтворення РТ-параметрів їх консервації. Описано важливість, що відбуваються з включеннями після консервації (перенаповнення, розтріскування, зміна форми порожнини). Викладено інформацію про нові генетичні типи включень. Обґрунтовано участь ліквації у формуванні інтрузивних масивів. Ілюстративний матеріал атласу підтверджує отримані генетичні висновки.

Монографія стане у пригоді мінералогам, геохімікам, геологам, що вивчають ендогенні родовища корисних копалин.

Атлас флюїдних включень у деяких мінералах України / Дмитро Возняк: НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка. - Київ: Академперіодика, 2024. - 92 с.: іл. - ISBN 978-966-306-506-7.

Повна версія атласу доступна за посиланням.