Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ петрології

Основні наукові напрями відділу: петрологія кристалічних порід Українського щита та його обрамлення, включаючи вулканіти Криму, Чорного моря, а також вулканізм світового океану.

Колектив відділу петрології надає стороннім організаціям такі послуги:

діагностика порід, визначення їх мінерального складу та генезису, діагностика рудних (включаючи рідкіснометалеві) мінералів та оцінка потенційної рудоносності різних комплексів кристалічних порід

Шнюкова Катерина Євгенівна Відділ петрології завідувач відділу доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Великанова Ольга Юріївна Відділ петрології молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Гаценко Віра Олексіївна Відділ петрології старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Коновал Наталія Михайлівна Відділ петрології науковий співробітник кандидат геологічних наук
Кривдік Степан Григорович Відділ петрології провідний науковий співробітник доктор геолого-мінералогічних наук

професор

Луньов Євген Сергійович Відділ петрології науковий співробітник кандидат геологічних наук
Моргун В’ячеслав Григорович Відділ петрології науковий співробітник кандидат геологічних наук
Томурко Людмила Леонідівна Відділ петрології старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Шунько Валентина Володимирівна Відділ петрології провідний інженер