Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського

 

«…без минералогических собраний немыслимо развитие минералогии…»

В.І. Вернадський - перший президент Української академії наук.

 

      Мінералогічна колекція ІГМР НАН України започаткована в 1978 році за рішенням Вченої ради Інституту. ЇЇ підгрунтям стали робочі колекції видатних українських мінералогів, академіків АН УРСР Є.К. Лазаренка та О.С. Поваренних, які у свій час очолювали в Інституті відділи мінералогічного профілю. Подальше розширення колекції відбувалось за рахунок зразків співробітників Інституту, зібраних під час планових тематичних робіт і спеціалізованих експедицій в різні регіони колишнього СРСР та за його межі.

     Вагомий внесок у колекцію зробили такі вчені: В.П. Беліченко, О.А. Вишневський, М.В. Владикін, А.В. Волошин, С.А. Галій, К.І. Деревська, Е.Я. Жовинський, В.М. Квасниця, Ю.С. Кобяшев, Г.О. Кульчицька, І.К. Латиш, Ю.П. Мельник, В.С. Мельников, В.І. Павлишин, О.М. Пономаренко, Г.О. Рогачевський, В.П. Семененко, М.П. Семененко, В.М. Хоменко, В.М., Л.К. Яхонтова. Джерелом поповнення зібрання були також подарунки приватних осіб: І.М. Александрова, Г.І. Безвушко, М. Бітмана, А.І. Коваленка, Ф. Лисенка, Е. Науменка, Д. Нехайчука, А. Ситнікова, В.В. Сковороднєва, В.М. Сурової та інших.

    Внесок кожного був різним: одні дарували всю колекцію, інші – рідкісний мінерал або свій улюблений зразок. Серед них вчені зі світовим іменем і мінералоги, відомі лише вузькому колу фахівців, керівники шахт і директори природничих музеїв, колекціонери і далекі від мінералогії люди. Всіх їх ріднить щедрість душі, любов до каменю і розуміння краси та неповторності цього творіння природи.

     Колекція розташована в приміщенні площею 150 м2, яке умовно поділено на 3 частини, в яких розміщені окремі експозиції. Нині колекційний фонд нараховує більше 7000 зразків, що представляють майже 1000 мінеральних видів та їх різновидів. За розмаїттям мінералів колекція ІГМР посідає гідне місце серед відомих мінералогічних зібрань України. Доволі різноманітна географія експонатів. Вона охоплює понад 50 країн світу з усіх континентів.

                 

        Фото. Директор ІГМР НАН України академік НАН України О.М. Пономаренко (праворуч) і завідувач відділу «Мінералогічний музей імені академіка В.І. Вернадського» професор В.І. Павлишин.

 

    Близько 60 % зібрання знаходиться в постійно діючих експозиціях, головними серед яких є “Систематична мінералогія”, “Мінерали України” та “Мінерали зарубіжжя”. Створені і періодично оновлюються такі експозиції як “Каменебарвний букет з кремнезему”, “Агатова і яшмова палітра”, “Карбонатне розмаїття” тощо.

    Експозиція “Систематична мінералогія” побудована відповідно до кристалохімічної класифікації Штрунца. Ця експозиція нараховує близько 1000 зразків з родовищ та рудопроявів багатьох країн світу й України. Серед них є унікальний зразок з лазаренкоїтом, мінералом, названим на честь академіка АН УРСР Є.К. Лазаренка. Мінерал виявлено в складі окиснених шмальтин-льолінгітових руд кобальт-нікелевого родовища Хову-Акси в Західному Сибіру.

    При упорядкуванні колекційного фонду було знайдено більше 10 нових для мінералогічної колекції мінеральних видів. Серед них баделеїт з Ковдору,  лейкосфеніт, гадолініт-(Y), монацит з Ловозерського масиву, виноградовіт, джерфішерит з Хібін, бісміт з Тигриного, ринерсоніт з Гольцовського, афганіт та бистрит з Малобистринського родовища, туркестаніт з Дара-і-Піоз та інші. Найбільш цікавою знахідкою було виявлення заварицькіту в кварцовій жилі з каситеритом і берилом з родовища Шерлова Гора в Забайкаллі. Цей рідкісний оксифторид вісмуту був відкритий при вивченні музейних зразків з окисленої зони Шерлогорського родовища і вперше описаний в 1962 р.

    Цілком природно, що пріоритетною в колекції є експозиція “Мінерали України”. Понад 2000 зразків цього підрозділу репрезентують різноманітні за мінералогічною спеціалізацією регіони – Карпатський, Волино-Подільську плиту, Український щит, Донецьку складчасту область і Крим. Сформовані окремі вітрини для зразків з Волинського родовища камерних пегматитів, Приазов’я та Криворізького залізорудного басейну.

     “Золотим” надбанням колекції є зразки мінералів з камерних пегматитів Волині. Це кристали-гіганти та велетенські друзи кварцу і польових шпатів, кристали топазу, берилу, флюориту.

      В експозиції “Мінерали України” експонуються також зразки мінералів, які вперше відкрито на території України. Волнін, калушит, карпатит, сколіт з Карпатського регіону; ауербахіт, тараміт, приазовіт з нефелінових сієнітів Приазовського масиву; донбасит і тарасовіт з кварцових жил Нагольного кряжу в Донбасі; керченіт, мітридатит, тосудит з Криму.

   Останнім часом, завдяки мінералогам-аматорам, підрозділ поповнився новими цікавинками. Серед них заслуговує на особливу увагу кристал топазу розміром 5х8х11 см зі скупченнями щітинок кериту. Ця органічна речовина з ряду твердих бітумів виявлена в камері тільки одного гранітного пегматиту Волині. В нашій літотеці керит був представлений лише у вигляді мономінерального чорного войлокоподібного агрегату, складеного з коротких переплетених волокон.

    Не менш цікавими є зразки із Завалівського родовища графіту, в яких агрегати романешиту утворюють ниркоподібні скоринки на об,ємних дендритах графіту.

    Поповнилась колекція і зразками перотита з лужних метасоматитів екзоконтактної зони Маріупольского масиву нефелінових сієнітів в Східному  Приазов,ї, де він був знайдений в 1992 році. Це була друга знахідка цього мінералу у світі. Вперше перотит описаний як новий мінеральний вид в 1991 році в зразках з жил гранітного пегматиту в нефелінових сієнітах масиву Сент-Ілер в Канаді.

    Серед поповнень зі Східного Приазовья, новинкою в нашій літотеці виявились зразки метасоматитів з кар,єрів Старого Криму, в яких знайдено кристали топазів довжиною до 2 см.

   При деталізації зібрання минулих років, досить несподіваною виявилась знахідка рідкісного сульфоселеніду вісмуту - лайтакариту з урочища Подулки в Закарпатті.

    Серед зразків мінералів з родовищ зарубіжжя викликають захоплення астрофілітові “сонця” з Кольського півострова, кристали і друзи кварцу з Паміру та Уралу, кальцитові “троянди” і друза андрадиту з Приморського краю.

     В 2014 році в колекції з,явились зразки ларніт-майєнітової породи з формаціїї Хатрурим, що в Ізрайлі. Голотипні зразки з шуламітитом та фторкюйгенитом дійсно «царський подарунок» від Шаригіна В.В.

    Сьогодні колекція використовується як з науковою, так і освітньо-пізнавальною метою. Науково-дослідна робота спрямована на більш детальне вивчення окремих мінеральних видів та їх різновидів, розробку тематичних планів, створення нових експозицій та модернізацію наявних, а також на поповнення зібрання новими надходженнями.

   Неодноразово декоративні та рідкісні зразки з колекції експонувалися на виставках, організованих Експоцентром України.

  Інститутська мінералогічна колекція надає науковим працівникам необхідні для досліджень зразки, подекуди з геологічних об'єктів, які вже цілком відпрацьовані. На його базі організовуються екскурсії для приватних осіб, студентів вищих навчальних закладів та учнів шкіл, гімназій, ліцеїв.

    У майбутньому планується розширення експозицій за рахунок нових поповнень та зразків, які знаходяться в фондах.

   Інформація про зразки зведена в електронний каталог, який постійно оновлюється.

   У 2020 р. співробітники відділу  для учнів шкіл, гімназій і ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів та приватних осіб провели 7 екскурсій. З використанням матеріалу колекційного фонду виготовлено 5 шкільних мінералогічних колекцій.

Павлишин Володимир Іванович Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук професор
Соломатіна Лариса Олександрівна Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського молодший науковий співробітник
Чернієнко Наталія Миколаївна Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Ярощук Дмитро Андрійович Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського аспірант