Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Мас-спектрометричний центр твердофазного, газового, ізотопного та мікроелементного аналізу

Керівник центру
Директор Інституту, академік НАН України, професор,  доктор геологічних наук

Пономаренко Олександр Миколайович
Тел. (044) 424-32-60; (044) 424 12 70
Е-mail: office.igmr@gmail.com 

       Мас-спектрометричний центр твердофазного, газовог, ізотопного та мікроелементного аналізу  створений на базі Інституту  11 липня 2006 року з метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів/обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів, спільних коштів груп установ та організацій, інших джерел фінансування НАН України. 

     Центр  створений на лабораторній базі наукових відділів Інституту без статуса юридичної особи і підпорядковується безпосередньо директору Інституту.

      Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на приладах сучасного рівня, які обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги. 

       До Центру, згідно програми централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України, входять три прилади, які можна використовувати при дослідженнях у різних галузях: геологія, біологія, фізика, хімія, медицина, екологія, матеріалознавство, металургія та ін.

Порядок надання послуг

1. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру подають у письмовому вигляді на ім’я керівника Центру свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень.

2. Платні послуги з використання наукового обладнання Центру для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

3. Центр забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання.

 

Контактна особа

заступник директора з науково-організаційної роботи,

кандидат геологічних наук

Вовк Катерина В’ячеславівна

Тел., e-mail:  (044) 424-15-30, vovkkaterina90@gmail.com

 

 

ПРИЛАДИ    ЦЕНТРУ

 

Мас-спектрометр ThermoFinnigan ICP-MS ELEMENT-2 і система лазерної абляції New Wave UP-193 SS

Технічні характеристики:

Відповідальна особа:

Швайка Ігор Дмитрович; кімн. 126, тел. (066) 321 05 31,

e-mail:  igor.d.shvayka@gmail.com

Відповідальна особа за підготовку проб для подальшого визначення їх хімічного складу на мас-спектрометрі з індукційно зв’язаною плазмою ELEMENT-2.

Проскурка Любов Іванівна. тел. (066) 341 98 38

e-mail: proskurkol@ukr.net., кімнати 127, 128, 129.

 

 

Автоемісійний сканівний електронний мікроскоп JSM- 6700F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Рентген-флуоресцентний спектрометр з дисперсією по довжині хвилі

ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer

 

  Виробник: ThermoScientific™

  Виробник, країна: Швейцарія

  Виробник, місто: Екубленc (Ecublens)

  Дата виготовлення приладу: 2012

  Технічні параметри приладу. Анод Rh, 50 Вт, кристали: LiF200, PET, AX06; детектори: пропорційний лічильник, сцинтиляційний детектор).

    Матеріали, що досліджуються: гірські породи, цемент, шлаки, хімікати, оксиди, метали, скла, кераміка, харчові продукти та інші.

     Зразки можуть буди у вигляді розсипчастої пудри, пресованих таблеток, плавнів, паст, гранул та покриттів.

     Елементи, що досліджуються: від фтору (Z=9) до америцію (Z=95).

    Рентгенфлуоресцентний аналіз складу (XRF) може проводитись для невідомих матеріалів за безстандартною технологією, яка реалізована за допомогою програмного забезпечення Thermo Scientific™ UniQuant.

       Кількісне визначення хімічного складу невідомих зразків проводиться з використанням потужної методології, заснованої на фундаментальних параметрах і власних алгоритмах обробки даних XRF .

Концентрація

100% m/m

10% m/m

1% m/m

1000 mg g-1

100 mg g-1

10 mg g-1

1 mg g-1

% RSD

2

2.8

4

5.7

8

11.3

16

 

Відповідальна особа

Калініченко Тетяна Генадіївна

 t_kalinichenko@yahoo.com