Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (далі − РМВ ІГМР НАН України) створена на підставі Постанови Президії Національної академії наук України № 206 від 23.06.1999 р. «Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України» та нормативних документів НАН України.

У своїй діяльності РМВ ІГМР НАН України керується Положенням про Раду молодих вчених Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, затвердженим Вченою радою 10.11.2022 р. (протокол №8) та введеного в дію наказом директора № 16 від 14.11.2022 р.

Координує роботу РМВ ІГМР НАН України – директор ІГМР НАН України, академік НАН України ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ.
Діючий склад РМВ ІГМР НАН України

(термін повноважень складу 2020-2023 рр.)

ПІБ Відділ Посада Науковий ступінь
Голова ради Луньов Євген Сергійович Відділ петрології науковий співробітник кандидат геологічних наук
Заступник голови, секретар Луньова Ірина Миколаївна Відділ регіональної та генетичної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Член ради Антоненко Тетяна Сергіївна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Член ради Вовк Катерина В'ячеславівна Дирекція заступник директора з науково-організаційної роботи кандидат геологічних наук
Член ради Гордієнко Еліна Вікторівна Відділ пошукової та екологічної геохімії молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Член ради Гулько Володимир Володимирович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник доктор філософії
Член ради Сплодитель Анастасія Олегівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії науковий співробітник кандидат географічних наук
Член ради Хомич Юрій Євгенович Відділ геології і геохімії рудних родовищ аспірантПріоритетні завдання Ради

- cприяти професійному зростанню наукової молоді ІГМР НАН України;

- редставляти інтереси молодих вчених перед дирекцією, Вченою радою та профспілковим комітетом ІГМР НАН України;

- проводити наукові конференції, круглі столи, семінари молодих вчених;

- організовувати та сприяти участі молоді ІГМР НАН України у різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, у наукових конференціях, допомагати при поданнях на грантову підтримку молодим науковцям;

- сприяти розв’язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців;

- здійснювати співробітництво з Радами молодих вчених НАН України або споріднених структур інших наукових установ України.Наказ №116

Положення про РМВ ІГМР НАН України