Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Всеукраїнська наукова конференція «ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ» (до 160-річчя від дня народження В.І. Вернадського) (19-20 вересня 2023 року)

Тип події

Конференція

Період

2023-09-19 10:00:00 -
2023-09-20 16:00:00

19-20 вересня 2023 року в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України відбулася Всеукраїнська наукова конференція «ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ» (до 160-річчя від дня народження В.І. Вернадського)

До участі в заході в онлайн і офлайн форматі долучилося біля 60 науковців та геологів-виробничників. Вони представили 15 академічних і галузевих наукових установ, закладів вищої освіти, виробничих організацій та приватних підприємств.

Напрями роботи конференції:

1) Вернадський В.І. і прикладні проблеми геології;

2) Теоретичні здобутки фундаментальних наук – основа для розвитку прикладних напрямів геології;

3) Наукові засади створення в Україні нових прикладних гірничо-геологічних напрямів;

4) Геохімічні, мінералогічні та геофізичні методи і критерії пошуку та оцінки родовищ корисних копалин;

5) Мінерагенія і прикладна геологія;

6) Науковий супровід геологорозвідувальних і видобувних робіт;

7) Мінералогічне картування: здобутки проблеми, перспективи;

8) Розвиток геологорозвідувальних робіт, МСК і проблеми екології;

9) Проблеми технологічної мінералогії;

10) Напрацювання наукової й навчальної літератури для потреб геологорозвідувальної справи та навчання.

Організатори заходу: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України та партнери - ГО Спілка геологів України, Українське мінералогічне товариство, Інститут геології та геохімії горючих корисних копалин НАН України.

Конференцію відкрив академік НАН України, директор ІГМР НАН України О.М. Пономаренко. Він привітав усіх учасників конференції, які у цей важкий час змогли долучитися до обговорень питання розвитку теорії і практики вітчизняної геологічної науки. О.М. Пономаренко зупинився на питаннях посилення кризових явищ в геології. Академік зазначив, що основними проблемами є відсутність ефективного поповнення молодими кадрами та необхідність модернізації лабораторної бази. О.М. Пономаренко акцентував увагу на відсутності наразі в Україні такого необхідного в наш час напряму, як прикладна мінералогія і запропонував створення Інституту прикладної мінералогії.

Виступ академіка НАН України Пономаренка О.М.

Директор ТОВ Інститут ім. П.А.Тутковського, член правління Спілки геологів України П.О. Загороднюк подякував О.М. Пономаренку за організовану конференцію і можливість зібратися для обговорення нагальних питань геологічної галузі. Зазначив, що Спілка геологів України зараз активно напрацьовує ідеологія Міністерства геології, яке небхідно створити в Україні для забезпечення ефективного виконання геологічних робіт, особливо під час відбудови України.

Виступ директора ТОВ «Інститут Тутковського» Загороднюка П.О.

Професор В.І. Павлишин нагадав усім учасникам про внесок В.І. Вернадського в геологію, зокрема мінералогію. Володимир Іванович наголосив, що ми маємо зберігати пам'ять про фундатора Української академії наук та використовувати його багату спадщину. Саме для цього Павлишин В.І. входить до складу Комісії з розробки наукової спадщини В.І. Вернадського, створив аудиторію ім. В.І. Вернадського в ННІ Інститут геології КНУ ім. Т.Шевченка та мінералогічний музей ім. В.І. Вернадського в ІГМР НАН України.

Виступ д.г.н., професора Павлишина В.І.

У своїй промові М.В.Жикаляк (ДП «Донецькгеологія») висловив надію, що після перемоги України почнеться відродження геології та покращення стану справ у надрокористуванні. А член-кореспондент НАН України Л.М. Степанюк побажав усім учасникам успіхів та наголосив, що цього року ІГМР НАН України, готуючи конференцію, вирішив змістити акценти на прикладні аспекти геологічної науки, враховуючи спадщину В.І. Вернадського. Привітав учасників конференції також і член-кореспондент НАН України В.П. Коболев.

Виступ д.екон.н. Жикаляка М.В.

Президент Українського мінералогічного товариства Г.О. Кульчицька оголосила переможців, що здобули Премію ім. Ак. Є. Лазаренка для молодих вчених і студентів. Ця премія започаткована Українським мінералогічним товариством для пітримки та відзначення молодих вчених у галузі геології. Лауреатами цього року стали: студентка Одеського національного університету Дікол Олена Сергіївна, аспірант ДУ «Дніпровська політехніка» Козій Євген Сергійович та н.с. Інститут геологічних наук Ганжа Олена Анатоліївна. При цьому Дікол О.С. попросила направити свою грошову винагороду на потреби ЗСУ. Г.О. Кульчицька привітала переможців та побажала їм подальших творчих успіхів.

Виступ д.г.н., президента Українського мінералогічного товариства Кульчицької Г.О.

Внесок В.І. Вернадського в геологію, сучасний стан і нагальні проблеми мінералогії, петрології, геохімії, тектоніки та геодинаміки Українського щита, геохронології та стратиграфії, вивчення родовищ корисних копалин, висвітлювались у 23 доповідях, виголошених у тому числі і в он-лайн форматі. Найбільшу активність виявили вчені-геологи ІГМР НАН України, Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геології горючих корисних копалин НАН України, Львівського національного університету ім. І.Франка, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

На конференції були представлені здобутки та окреслені сучасні проблеми ізотопної хронології, розглянуті прикладні аспекти мінералогії, петрології, стратиграфії та тектоніки України і їх взаємозв’язок з покладами корисних копалин, перспективи пошуку традиційних та нетрадиційних колекторів нафти і газу. Значна увага була приділена екологічним питанням: національній політиці у сфері охорони довкілля, забрудненню підземних вод та ґрунтів. Активно обговорювалися питання космічної мінералогії та перспектив родовищ корисних копалин у космосі.

Виступ член-кореспондента НАН України Наумка І.М.

Виступ д.г.н. Азімова А.Т.

Виступ к.г.н. Кичань Н.В.

Виступ к.геол.-мін.н. Снісара В.П.

Виступ к.г.н. Шкуренка К.О.

Виступ к.г.н. Бондаренка М.С.

Виголошені на конференції доповіді викликали жваве обговорення, під час якого учасники обмінялися новими ідеями, своїми думками та міркуваннями щодо нагальних проблем сучасної геології України, вагомими науковими досягненнями, оригінальними фактами, провели конструктивне обговорення наявних дискусійних питань.

Виступ к.г.н. Кошлякової Т.О.

Конференція засвідчила достатньо високий рівень наукових досліджень у галузі геології та сучасної екологічної геології України.

На заключному пленарному засіданні підведено підсумки конференції, прийнято Ухвалу конференції, окреслені основні виклики, які зараз постають перед геологічною наукою. Після довгих обговорень учасники конференції дійшли до висновку, що розвиток прикладної геології в сучасній Україні неефективний без створення міжгалузевої установи – Інституту прикладної мінералогії.

Вкладення

First_Circular_2023

First_Circular_Eng_2023

template_abstract_ukr-2023

template_abstract_eng-2023

Програма конференції

Тези конференції

Ухвала наради